Revolutie in schoonmakend Nederland

Omzet mogelijkheden

Omzet ligt voor het oprapen bij veel bedrijven. Grote groeimogelijkheden zijn nabij. De grote horror is echter dat er geen geschikt personeel is te vinden. Ook veel schoonmaakbedrijven kampen met dit probleem. 

Echter, er is een schoonmaakbedrijf dat een revolutie teweegbrengt in schoonmakend Nederland door een innovatieve oplossing te bieden voor het personeelstekort dat de sector teistert.

Lees en ontdek hoe het komt dat bij schoonmaakbedrijf DOAS elke dag mensen bij hun afdeling P&O aankloppen en graag willen komen werken.

Personeelstekort is verleden tijd

Het is geen geheim dat de schoonmaakbranche in Nederland kampt met een ernstig tekort aan gekwalificeerd en vooral gemotiveerd personeel. Schoonmaakbedrijven worstelen om vacatures ingevuld te krijgen en om de kwaliteit van hun schoonmaakdienstverlening te realiseren. Dit leidt al enige tijd tot een impasse. De groei stagneert en steeds meer schoonmaakbedrijven belanden in zwaar weer.

Niets van dit alles is te merken bij schoonmaakbedrijf DOAS. Te midden van de uitdagingen in de markt heeft dit schoonmaakbedrijf besloten om de impasse te doorbreken. Een jaar geleden werd er een idee geboren tijdens een heisessie. Dat idee blijkt nu revolutionair te zijn en heeft een belangrijke verandering in gang gezet. Tekort aan personeel is verleden tijd, het aantal interessante opdrachtgevers is fors in aantal toegenomen en de bestaande klantrelaties zijn verbeterd en verdiept.

Heisessie

Tijdens de heisessie klaagden de deelnemers dat ze steun en aandacht vanuit de directie misten. Ze voelden zich niet gezien, noch gewaardeerd en aandacht voor hun problemen ervaarden ze totaal niet. Een extern bedrijf dat de heisessie begeleidde informeerde of dit gebrek alleen door het management en de leidinggevenden werd ervaren. Later onderzoek wees uit dat ook de schoonmakers geen waardering en steun ervaarden vanuit hun leidinggevenden. De lijst met klachten was een aantal A4’tjes lang. De meest gehoorde klacht was gebrek aan aandacht. 

De oplossing

De oplossing voor het probleem voor zowel het management, de leidinggevenden en de schoonmakers zat hem in de sleutelwoorden: gebrek aan aandacht. De heisessie heeft de uiteindelijke oplossing voor alle problemen opgeleverd: AANDACHT.

Door oprechte aandacht te schenken aan de behoeften en wensen van alle werknemers, heeft de directie een werkomgeving gecreëerd die niet alleen aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers, maar ook zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid en tevredenheid bij het huidige personeel. Een nieuw ontwikkeld intern aandachtstevredenheidssysteem is nu de thermometer waarmee constant wordt gemeten of de huidige koers de juiste temperatuur heeft.

Focus

Deze focus op aandacht heeft geleid tot een ware revolutie binnen schoonmakend Nederland. Het in het afgelopen jaar fors gegroeide schoonmaakbedrijf heeft aangetoond dat het, door écht te luisteren naar de medewerkers, hen te waarderen en daadwerkelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling, in staat is om talent aan te trekken en te behouden. Hierdoor heeft DOAS niet alleen zijn eigen positie in de markt versterkt, maar tevens laten zien dat er ongekende mogelijkheden liggen voor groei en succes binnen de schoonmaakbranche.

De aanpak van schoonmaakbedrijf DOAS dient als inspiratie voor andere bedrijven in de sector. Schoonmakers geven het allerbelangrijkste wat ze hebben aan het schoonmaakbedrijf en dat is hun tijd. Het minste wat ze hier voor terug mogen krijgen is oprechte aandacht. Door te erkennen dat werknemers het meest waardevolle kapitaal zijn en hen centraal te stellen in de bedrijfsvoering, kunnen ook andere bedrijven het personeelstekort overwinnen en vooruitgang boeken.

Revolutie

De revolutie die schoonmaakbedrijf DOAS heeft veroorzaakt, toont aan dat door te investeren in aandacht voor het personeel, er een wereld van mogelijkheden opengaat. Schoonmakend Nederland staat op zijn kop, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit voor diegenen die bereid zijn om te innoveren en te investeren in het belangrijkste aspect van hun bedrijf: de mensen die het werk doen.

Kortom, de sleutel tot succes in de schoonmaakbranche ligt in het erkennen van het belang van het personeel en het bieden van aandacht en ondersteuning. Door deze aanpak te omarmen, kunnen bedrijven niet alleen het personeelstekort oplossen, maar ook de weg vrijmaken voor groei en succes.

Wat is er veranderd door het schoonmaakbedrijf?

Een greep uit de veranderingen:

 • Groter aantal contactmomenten tussen directie en leidinggevenden
 • Een dekkend uurtarief
 • Reële calculatie en daardoor goed uitvoerbare taken
 • Naast dagelijkse schoonmaak 100% inzet op onderhoud
 • Pro-actief klantcontact geïntensiveerd 
 • Klachtenmanagement omgezet in relatiebeheer
 • Wat al beschreven was in het MVO daadwerkelijk uitvoeren
 • Alle leidinggevenden en schoonmakers hebben diverse relevante cursussen gevolgd 
 • Meer ureninzet leidinggevenden per schoonmaakmedewerker
 • Permanente educatie leidinggevenden en schoonmakers begeleid door eigen coaches
 • Voldoende kwalitatief hoogwaardige middelen en materialen
 • DOAS maakt niet langer gebruik van een keurmerk. Het woekeren van het aantal keurmerken is een symptoom van achteruitgang in de branche.

Betekenis DOAS: Door oprechte aandacht succes

Wil je ook een positieve verandering in jouw bedrijf ervaren? Graag kijk ik met volle aandacht met je mee wat er allemaal mogelijk is. Ik kijk uit naar je reactie.

Plaats een reactie