Perceptie directie versus de praktijk

Het ervaren van afstand

De Grand Canyon is een diepe en brede kloof ergens in de Verenigde Staten. Het begrip van een brede kloof ervaarde ik toen ik een tijdje geleden een training verzorgde aan een grote groep schoonmakers.

Voor de training had ik mij uitgebreid ingelezen, o.a. over de waarden waar het bedrijf voor staat. De directie van het bedrijf spreekt met trots over de medewerkers. Geschoolde schoonmakers die hun werk op correcte manier uitvoeren met goed materieel en met respect voor het milieu. Het verschil in perceptie directie versus praktijk werd gedurende de training kostbaar duidelijk.

Verschil-perceptie-directie-versus-de-praktijk-kost-geld

Praktijk tijdens de training

In de training die ik aan de schoonmakers verzorgde is het schoonmaken van sanitair een belangrijk onderdeel. De training is maatwerk en daardoor volledig afgestemd op de praktijk. Om te kijken waar de mensen staan vraag ik of ze me willen laten zien hoe ze het sanitair nu schoonmaken.

De benodigde middelen en materialen werden bij elkaar gepakt en twee schoonmakers lieten zien hoe ze het sanitair schoonmaken. Ik was aangenaam verrast, de uitvoering liet zien dat ze hun werk serieus nemen. Ik gaf een paar aanwijzingen die het werk vergemakkelijken en een derde schoonmaker ging aan de slag. Kort nadat hij begonnen was kwam ik in de problemen.

Ademnood

Ademhaling die normaal voor een riante hoeveelheid zuurstof in mijn bloed zorgt leek ineens zuurstofloos te zijn. Enorme benauwdheid overviel me en een scherpe hoestbui ontnam mijn adem verder. Buiten in de frisse lucht herstelde mijn ademhaling zich. De nieuwe zuurstof zorgde ook voor een hersteld denkvermogen.

De derde schoonmaker was bijzonder enthousiast in het vernevelen van het schoonmaakmiddel. Waarschijnlijk had ik wat van het middel ingeademd.

Weer helder

Ik hervatte mijn instructie met het vertellen dat een sprayflacon altijd in een straal afgesteld moet worden. Het afstellen van de nozzle in een nevel zorgt er voor dat je het middel inademt met alle gevolgen van dien op de korte en lange termijn. Ook het correct doseren van een schoonmaakmiddel is belangrijk. En toen bleef het stil.

Perceptie directie versus de praktijk
Aan de andere kant van Grand Canyon

Hoezo doseren? We pakken een fles uit de doos, we zetten er een spraykop op en we gebruiken het middel. “Dit doen jullie allemaal?” Was mijn vraag. Er werd enthousiast ja geknikt. Ok dames en heren wat staat er hier op het etiket? Verdun dit middel in de verhouding van 1:40. Je kunt dus met deze ene liter maar liefst 40 liter reinigingsoplossing maken. Het feit dat dit schoonmaakmiddel onverdund werd gebruikt, leidde voor mij persoonlijk direct voor ademnood. Maar stel je eens voor wat dit voor een schadelijke consequenties voor de gezondheid van de schoonmakers heeft. En dan nog niet eens te spreken van een grote verspilling van geld en middelen. Zorg voor het milieu staat hoog in het vaandel bij het schoonmaakbedrijf. Daarbij hadden ze echter deze groep schoonmakers over het hoofd gezien.

De macht van geld

Toen ik vertelde dat overdoseren slecht is voor de gezondheid kreeg ik lauwe reacties. Toen ik echter vroeg of een financiële bonus interessant zou zijn als ze zich zouden houden aan de dosering van het schoonmaakmiddel had ik een geboeide groep luisteraars.

Om de omvang van deze kapitale fout duidelijk te maken, heb ik op een stuk wc papier de groep uitgerekend hoeveel geld er verloren ging door het onnodig weggooien van schoonmaakmiddel. Uit de berekening bleek dat de regio het betreffende bedrijf op basis van 160 schoonmakers maar liefst €330.000,00 extra door het riool spoelde. Op mijn vraag zouden jullie je aan de dosering van het schoonmaakmiddel houden als jullie €400 per jaar bonus zouden krijgen werd enthousiast gereageerd.

Reactie van de leidinggevende

Na de training sprak ik de leidinggevende. Ik vroeg hem of hij op de hoogte was hoe het schoonmaakmiddel wordt gebruikt. Ik vertelde hem over de overdosering en mijn rekensom. Wat denk je wat de reactie was van de leidinggevende: hij haalde zijn schouders op en wenste me verder een fijne dag.

Hoe is dit mogelijk?

Deze situatie werpt voor mij een interessante vraag op: hoe kan het dat er zo’n grote kloof bestaat tussen wat het management bedenkt en de daadwerkelijke uitvoering? Het lijkt er voor mij op dat veel bedrijven veel waarde hechten aan hun imago en milieuvriendelijke houding. Maar wanneer het aankomt op de praktische uitvoering, blijkt er toch een gebrek aan inzicht en verantwoordelijkheid te zijn. 

Heel kort door de bocht durf ik te zeggen dat er als management beleid over de schutting wordt gegooid en er vervolgens vanuit wordt gegaan dat dit uitgezette beleid wordt uitgevoerd. Ik mis het daadwerkelijke contact tussen de beleidsmakers en de uitvoering ergens in het land.

Helaas geen incident

Het is belangrijk om op te merken dat deze problemen niet beperkt blijven tot dit specifieke bedrijf. Helaas merk ik een wijdverspreid fenomeen dat te veel schoonmaakmiddel wordt verspild als gevolg van onjuiste dosering. Dit fenomeen kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals een gebrek aan kennis en bewustzijn bij het schoonmaakpersoneel, en soms zelfs onverschilligheid van het management.

Het is daarom van groot belang dat er nog meer aandacht wordt besteed aan bewustwording en training in de schoonmaakbranche. Niet alleen voldoen aan de CAO verplichting maar permanente educatie hoog in het vaandel hebben. 

Schoonmaken is een vak, een vak waarbij vakkennis voorwaarde is voor een goede en vitale uitvoering.

Mijn handen jeuken

Al met al lijkt het mij duidelijk dat er dringend actie moet worden ondernomen om de verspilling van schoonmaakmiddelen te verminderen en de gezondheid van schoonmakers te beschermen. Het is onacceptabel dat deze problemen nog steeds voorkomen in de schoonmaakbranche, vooral omdat er effectieve oplossingen voorhanden zijn.

Wil je als bedrijf inzicht in verschil perceptie directie versus praktijk? Ik kom graag met je in gesprek.

Plaats een reactie